Esmaspäev, 24. september 2007

III geoloogia sügiskooli korraldajad

Kontaktisikud, kelle poole tekkinud küsimustega pöörduda:


Maile Polikarpus - maile.polikarpus@ut.ee - tel. 51938475 (TÜ Tehnoloogiainstituut, r. 138), (üldküsimused, registreerumine, ettekanded)

Veiko Karu - veiko.karu@ttu.ee - tel. 56951657 (TTÜ mäeinstituut, r. VII-222), (suulised ettekanded)

Evelin Verš - evelin.versh@gi.ee - tel. 6203034 või 56213511 (TTÜ Geoloogia Instituut, r. IV- 415); (suulised ja kirjalikud teesid)

Kadri Rull - kadri.rull@gmail.com - tel. 53411215 (tel tööl: 6750 134), (suulised ettekanded)

Leeli Amon - leeli.amon@ut.ee - tel. 7375836 (TÜ geoloogia osakond, r. 240), (kirjalikud teesid)

Liina Laumets - liina.laumets@ut.ee - tel. 56715883 (TÜ geoloogia osakond, ruum 240), (transport)

Kadri Sohar - kadri.sohar@ut.ee - tel. 7375836 (TÜ geoloogia osakond, r. 240), (majutus)


Üritust toetavad Eesti Looduseuurijate Selts ja SA
Keskkonnainvesteeringute keskus.

Registreerumine on lõppenud

III geoloogia sügiskooli osavõtmise registreerumine on lõppenud.

Kohtume sügiskoolis.

IV geoloogia sügiskool