Pühapäev, 14. oktoober 2007

Reede, 12. oktoober 2007

Algas III geoloogia sügiskool

12.10.2007 algas Cantervillas III geoloogia sügiskoolPilte sügiskoolist: klikka
Päevakava vaata siit

Esmaspäev, 24. september 2007

III geoloogia sügiskooli korraldajad

Kontaktisikud, kelle poole tekkinud küsimustega pöörduda:


Maile Polikarpus - maile.polikarpus@ut.ee - tel. 51938475 (TÜ Tehnoloogiainstituut, r. 138), (üldküsimused, registreerumine, ettekanded)

Veiko Karu - veiko.karu@ttu.ee - tel. 56951657 (TTÜ mäeinstituut, r. VII-222), (suulised ettekanded)

Evelin Verš - evelin.versh@gi.ee - tel. 6203034 või 56213511 (TTÜ Geoloogia Instituut, r. IV- 415); (suulised ja kirjalikud teesid)

Kadri Rull - kadri.rull@gmail.com - tel. 53411215 (tel tööl: 6750 134), (suulised ettekanded)

Leeli Amon - leeli.amon@ut.ee - tel. 7375836 (TÜ geoloogia osakond, r. 240), (kirjalikud teesid)

Liina Laumets - liina.laumets@ut.ee - tel. 56715883 (TÜ geoloogia osakond, ruum 240), (transport)

Kadri Sohar - kadri.sohar@ut.ee - tel. 7375836 (TÜ geoloogia osakond, r. 240), (majutus)


Üritust toetavad Eesti Looduseuurijate Selts ja SA
Keskkonnainvesteeringute keskus.

Registreerumine on lõppenud

III geoloogia sügiskooli osavõtmise registreerumine on lõppenud.

Kohtume sügiskoolis.

Reede, 21. september 2007

III geoloogia sügiskooli kava

"Mudelid ja modelleerimine"
Kolmas geoloogia sügiskool
12.–14. oktoober 2007

AJAKAVA
Reede, 12. oktoober
14.30 Väljub buss Tallinnast TTÜ parklast, Ehitajate tee 5
17.00 Väljub buss Tartust, Vanemuise 46 eest
18.00 – 18.20 Saabumine
18.20 – 18.30 Avamine
18.30 – 19.15 Mudelid teaduses – Endla Lõhkivi (TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi teadusfilosoofia dotsent)
19.15 – 19.45 Pikajärve mineviku keskkonnatingimuste setete ränivetika­koosluste põhine modelleerimine – Atko Heinsalu, Tiiu Alliksaar, Siim Veski (TTÜ Geoloogia Instituudi pärastjääaja geoloogia vanemteadurid)
19.45 – 20.15 Nõlvade püsivuse modelleerimine – Marko Kohv (TÜ rakendusgeoloogia doktorant)
20.15 – 21.00 Õhtusöök
21.00 Diskussioon: "Mudelid ja (teadus)kommunikatsioon“.


Laupäev, 13. oktoober
09.00 – 09.30 Galaktikate mudelid – Elmo Tempel (Tartu Observatoorium, TÜ astrofüüsika doktorant)
09.30 – 10.00 Atmosfääri mudeleid ilma ennustamiseks ja kliima muutumise uurimiseks – Jaak Jaagus (TÜ geograafia dotsent)
10.00 – 10.30 Tuhapilvede modelleerimine Siluri vulkaaniliste kihtide leviku ja paksuste järgi – Tarmo Kiipli, Toivo Kallaste (TTÜ Geoloogia Instituudi (vanem)teadurid)
Kohvipaus 15 min

10.45 – 11.30 Maardlate rajoneerimise alused – Ingo Valgma (TTÜ Mäeinstituudi professor)
11.30 – 12.00 Altkaevandatud maa-ala mudel ning selle modelleerimine – Veiko Karu (TTÜ Mäeinstituudi doktorant)
12.00 – 12.30 Põlevkivi voogude ja hinna kujundamise mudelid – Tauno Tammeoja (TTÜ Mäeinstituudi doktorant)
12.30 – 13.00 Süsinikdioksiidi industriaalsete emissioonide kaardistamine ja statistiline modelleerimine Balti riikides – CO2 kinni­püüdmise ja ladustamise esimene etapp – Alla Šogenova, Saulius Šliaupa, Kazbulat Šogenov, Rasa Šliaupiene, Rein Vaher (TTÜ Geoloogia Instituudi teadurid)
13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.30 Geoloogilise kaardistamise tulevik: kolmemõõtmeline mudel – Ott Pruulmann (Maa-ameti peaspetsialist)
14.30 – 15.00 Matsalu kõrgusmudel ja selle rakendused – Mats Meriste (TÜ Geoloogia osakonna doktorant)
15.00 – 15.30 Järvede veetasemete modelleerimine – Jüri Vassiljev (TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur)
15.30 – 16.00 Võimalusi Läänemere paleo-rannajoonte modelleerimiseks – Alar Rosentau (TÜ Geoloogia osakonna teadur)
Kohvipaus 30 min

16.30 – 19.30 modelleerimise grupitööd:
o Mäenduslik modelleerimine (juh. I. Valgma)
o Settekivimite geostatistika (juh. A. Šogenova)
o Põhjavee liikumise modelleerimine (juh. M. Polikarpus)
19.30 – 20.30 Õhtusöök


Pühapäev, 14. oktoober
09.00 – 10.00 Eelmise õhtu grupitöö kokkuvõtted
10.00 – 10.30 Mikrodünaamilised simulatsioonid ELLE modelleerimis­platvormil – Kristjan Urtson (TTÜ Geoloogia Instituudi doktorant)
10.30 – 11.00 Terve (talupoja)mõistusega kadunud maailma rekonstrueerimas. Oive Tinn (TÜ Geoloogia osakonna vanemteadur)
11.00 – 11.30 Pirita setetetransport – Tarmo Soomere (TTÜ rannikutehnika professor)
11.30 – 12.00 Lõpetamine
12.30 väljub buss Tartusse ja Tallinna

Esmaspäev, 3. september 2007

Info sügiskooli ettekandjatele

Suulised ettekanded

Ettekannete esialgne arvestuslik pikkus on 20-30 minutit (sh küsimused).
Täpsem info septembri lõpus.

Kirjalikud teesid

Sügiskoolis esitamisele tulevad suulised ettekanded antakse välja kogumikuna “Schola Geologica III”. Selleks palume saata kirjalikud teesid (lühiartikkel) aadressile leeli.amon@ut.ee 20. septembriks.

Nõuded ja soovitused:
Tekst: kirja fondina soovitame kasutada kas Arial'i või Times New Roman'i, suurusega 12. Saadetava teksti faili (*.doc) nimeks palume panna esimese autori perekonnanime ning sisus järgida loogilist artiklite käsikirja osade järjestust:
(1) pealkiri; (2) autor(id); (3) autori(te) kontaktandmed (institutsioon, aadress, e-mail); (4) tekst (liigendatud alapeatükkidega); (5) kasutatud kirjandus; (6) jooniste allkirjad.

Pildid ja joonised: soovitame saata kas *.jpg, *.tiff või *.cdr failidena, resolutsiooniga 300 dpi, maksimaalse laiusega 10 cm ja pikkusega 16 cm. Failid võiksid kanda esimese autori perekonna nime ja joonise numbrit (01, 02 jne).

Pikkus: Teeside kogupikkus ei ole rangelt reglementeeritud. Soovitatav pikkus on 3-5 lk (A4). Pikemaid kui 5-10 lehekülge (sh joonised, tabelid jm) mahub ära vaid paar.
Kogumik ilmub A5 formaadis.

Esmaspäev, 27. august 2007

Eelteade: 3. geoloogia sügiskool

Üritus toimub: Pikajärve mõisas

Aadress: Pikajärve, Valgjärve vald, Põlvamaa http://www.cantervilla.ee/

Ootame artikleid mudelitest ja modelleerimisest sügiskooli kogumikku. Kogumiku artiklite tähtaeg on 20. september 2007.

Samuti on alanud ka kogumiku kaanekujunduse konkurss!

Registreeruda saab siin

Sügiskoolis osalemise tasu on 75 EEK

Sügiskooli toimumist ja teadusettekannete sarja "Schola Geologica" väljaandmist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Sügiskooli koduleht: http://geoloogiasygiskool.blogspot.com/


Tervitades,

Sügiskooli toimkond

Kolmapäev, 1. august 2007

Meenutusi eelnevatest sügiskoolidest

Kelle huvi uurida ajalugu, et millistel teemadel juba geoloogia sügiskoolis vesteldud, siis klikake järgnevaid linke.

I geoloogia sügiskool

II geoloogia sügiskool

Teine geoloogia sügiskool

TEINE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"VASARAGA TÄHTEDE POOLE"
20.-22. oktoober 2006
Pärnumaal, Reiu puhkekeskuses

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt georadari tööpõhimõtetega, lähiümbruse pinnakatte geoloogia ja geoloogiliste protsesside toimega.
Geoloogia õppimine ja õpetamine:
· erinev geoloogiline haridus Eesti kõrgkoolides ja maateadus põhikoolis
· eesti keele teaduskeel ja teised visuaal-verbaalsed vahendid aine edasiandmisel
· juhendaja ja juhendatava mured ja rõõmud
· tudengite ootused, õppejõudude lootused
· õppimine välismaal – miks ja kuidas?
· välistudeng Eestis ja Eesti tudeng välismaal
Geoloogiliste teadmiste rakendamise võimalused:
· töö riigi- ja erasektoris
· eneseteostus akadeemilises maailmas
· kus on geolooge üle ja kus on puudu? – katmata alad ja ülerahvastatus
· geoloogi töö välismaal ja järeldoktori staatus
· käimasolevate teadusteemade ja projektide tutvustamine
· teiste teaduste vajadus geoloogile ja geoloogiliste teadmiste vajadus teistele erialadele.
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma nii töötavad kui õppivad geoloogid ja geoloogia-huvilised tudengid, õppejõud, ametnikud, spetsialistid jne erinevatest õppe- ja riigiasutustest ning erasektorist.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
II Geoloogia sügiskool, 2006

Reede, 20. oktoober
15.00 Väljumine Tartust TÜ BG teaduskonna hoone eest
15.30 Väljumine Tallinnast TTÜ peamaja eest
17.00-18.00 Saabumine ja majutus
18.00-18.10 Sügiskooli avamine
18.10-19.40 Teadusteemade ja projektide tutvustamine I
18.10-18.30 Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
18.30-18.50 Maakoore koostise ja dünaamika uuringud TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
18.50-19.10 Pinnakatte- ja rakendusgeoloogia uuringud Tartu Ülikoolis – Volli Kalm (TÜ GI)
19.10-20.10 Õhtusöök
20.10-21.30 Filmiõhtu kommentaaridega
21.30-.... Saun

Laupäev, 21. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-13.00 I sessioon: Geoloogia õppimine ja õpetamine
09.00-09.20 Geoloogiaharidusega noorte rakendusvõimalustest TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
09.20-09.40 Mõtteid Eesti geoloogide rahvuslikest ülesannetest ja rahvusvahelistest kohustustest – Rein Einasto (TTKK)
09.40-10.00 Geoloogide doktorantuuriaeg – mured ja rõõmud – Kadri Sohar ja Kadri Haamer (TÜ GI)
10.00-10.20 Eneseteostus akadeemilises maailmas – Olev Vinn (TÜ GI)
10.40-11.00 Ostrakoodid, katedraal ja palmid – Oive Tinn (TÜ GI)
11.00-11.20 Jalasirutus (kohvi ja tee)
11.20-11.40 Geoloogia doktoriõpe aaastatel 1991-2006 – Väino Puura ja Ulla Preeden (TÜ GI; TÜ õppeosakond)
11.40-12.00 Mäenduse ja geoloogia teadusklubi tegemised – Veiko Karu (TTÜ MI, TalveAkadeemia MTÜ)
12.00-12.20 Huvitavaid meetodeid geoloogia ja botaanika piirimailt – Leeli Amon (TÜ GI)
12.20-12.40 Mäendus, geoloogia ja lõhed - mis on neil ühist? – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
12.40-13.00 Tudengite keskkonnateemaline koostööprojekt "TalveAkadeemia" - Veiko Karu ja Aivar Hannolainen (TTü MI, TalveAkadeemia MTÜ)
13.00-14.00 Lõunasöök
14.00-15.30 Radari tundma õppimine ja demonstratsioon (30 minutit loengut ja siis välja) – Karl Orviku, Argo Jõeleht (Merin AS; TÜGI)
15.40-19.20 Geoloogiliste teadmiste rakendamine ja teadusteemade tutvustamine
15.40-16.00 Millega tegelevad ehitusgeoloogid – Peeter Talviste (IPT Projektijuhtimine OÜ)
16.00-16.20 Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine Eestis – Marina Hiiob (Keskkonnaministeerium)
16.20-16.40 Geoloogilise hariduse rakendamine erafirmades – Marko Kohv; Urmas Uri (Kobras AS, TÜ GI)
16.40-17.00 Geoloogina töö välismaal – Reedik Kuldkepp (TTÜ GI)
17.00-17.20 Viimased aastakümned Eesti randade kaitsel – Kaarel Orviku (Merin AS)
17.20-17.40 pealkiri täpsustamisel – Väino Puura (TÜ GI, TÜ õppeosakond)
17.40-18.00 Jalasirutus (kohvi ja tee)
18.00-18.20 pealkiri täpsustamisel – Andres Marandi (TÜ TI)
18.20-18.40 Õietolmust XXI sajandil – Anneli Poska, Siim Veski (TTÜ GI, TÜ GI)
18.40-19.00 Järve setetes leiduv õietolm ja tema kasutusvõimalused paleo-ökoloogilisteks rekonstruksioonideks – Mihkel Kangur (TLÜ ÖI)
19.00-20.00 Õhtusöök
20.00-... Saun

Pühapäev, 22. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-11.00 Ekskursioon kohalikel radadel – Tiit Hang (TÜ GI)
11.00-12.20 Teadusteemade sessioon jätkub
11.00-11.20 pealkiri täpsustamisel – Ivar Puura (TÜ GI)
11.20-11.40 Balti kilbil toimunud Neoproterosoilised ja Paleosoilised geodünaamilised sündmused loodusliku jääkmagnetiseerituse tekke ja vanuse alusel – Ulla Preeden ja Jüri Plado (TÜ GI; Maa-amet)
11.40-12.00 pealkiri täpsustamisel – Tõnu Meidla, Oive Tinn, Leho Ainsaar (TÜ GI)
12.00-12.20 pealkiri täpsustamisel – Kadri Haamer (TÜ GI)
12.20-12.40 Kokkuvõte ja meenutused
13.15-... Kojusõit Tartu ja Tallinna

Esimene geoloogia sügiskool

ESIMENE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"TEADUS GEOLOOGIAS"
28.-30. oktoober 2005
Võrumaa, Ala-Kiidi turismitalu

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt masin- ja käsipuurimise agregaatide ja tööprotsessiga.
Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia:
· mis on teadus, kust tuleb teadmine, mis hetkest muutub teadmine üldlevinud põhitõeks, millal saab temast filosoofia
· teaduseetika – hea ja halb teadus
· teooria versus rakendus
· piirid teaduse ja pseudoteaduse vahel
Aeg ja aja kulg läbi aegade:
· geoloogia ("Maa aja lugu") ja tema piiriteaduste teke, areng ja tulevikuväljavaated
· ajalised ühikud ja aja kulg geoloogias võrreldes teiste teadusharudega
· ajas korduvad perioodilised sündmused
· pöörduvad ja pöördumatud protsessid
Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia:
· rahvapärimused ja müüdid geoloogiliste vormide või sündmuste ümber
· kogemus, teadmised ja tegelikkus
· geoloogiliste materjalide ja organismide kasutamisest kunstis ja arhitektuuris
· looduse poolt tekitatud kunstilised vormid ja kujundid
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma tudengid (põhi- ja kraadiõppurid), õppejõud, teadurid, professorid jt.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
I Geoloogia sügiskool, 2005

Reede 28.oktoober
16.00 – 17.00 Saabumine ja majutus
17.00 – 17.15 Teeme otsad lahti
17.15 – 19.30 "Geoloogilise" filmi vaatamine ("The Core" US'02)
19.30 – 21.00 Arutelu geoloogia jt. teaduste tõepärasest kujutamisest kinolinal (filmis nähtut kommenteerib petroloog, tektoonik-mineraloog J. Kirs)
21.00 – ..... Vabad arutelud õlle, praevorsti ja salati seltsis

Laupäev 29.oktoober
08.00 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 I sessioon: Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia
09.00 – 09.30 Maa tektoonikast läbi aegade – Juho Kirs (TÜGI)
09.30 – 10.00 Mis on Kvaternaar? – Volli Kalm (TÜGI)
10.00 – 10.30 FSM ja ID – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
10.30 – 11.00 Hingetõmbe- ja jalasirutuspaus (kohvi-tee jm. sinna juurde käiv)
11.00 – 13.00 II sessioon: Visioonid ja tegelikkus
11.00 – 11.30 Teadusharidus enne, nüüd ja homme – Väino Puura (TÜGI, TÜ õppeosakond)
11.30 – 12.00 BG üliõpilaskonna soolise koosseisu arengud 1993–2005 – Leho Ainsaar (TÜGI)
12.00 – 12.30 Maa-ameti tegevus geoloogiliste tööde tellijana ning informatsiooni säilitajana – Jüri Plado (TÜGI, Maa-amet)
12.30 – 13.00 Postglatsiaalsed liikumised Põhja-Euroopas ja geodeetilised võrgud Eestis – Tõnis Oja (TTÜFI)
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.30 Geoloogiline käsi- ja masinpuurimise sessioon ümbritseva minevikusündmus­tega tutvumiseks (Kahrila järve ümbrus)
16.30 – 17.00 Soe tee ja kohvi külma peletamiseks
17.00 – 19.30 IV sessioon: Aeg ja aja kulg läbi aegade
17.00 – 17.30 Miljonid aastad – oi, see oli nii ammu! – Ethel Uibopuu (TÜGI, PRIA)
17.30 – 18.00 Ajast arheoloogias – Aivar Kriiska (TÜAJ)
18.00 – 18.30 Aeg ja aja kirjeldus kirjanduses – Mari-Liis Tammiste (TÜFI)
18.30 – 19.00 4 mõõdet – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
19.00 – 19.30 Aja probleeme geoloogias – Ivar Puura (TÜGI)
20.00 – 21.00 Õhtusöök
21.00 – ..... (Populaar-)teaduslike lühifilmide programm
Laupäevaõhtune saun kitarri- ja lauluhelide saatel

Pühapäev 30.oktoober
(07.00)– 09.30 Varahommikune kaardiga jalutuskäik/jooks sügiseses metsas
09.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 12.30 V sessioon: Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia
10.00 – 10.30 Devoni koopad ja nendega seotud müüdid – Anne Kleesment (TTÜ GI)
10.30 – 11.00 Meteoriidikraatritega seotud müüdid Eestis ja mujal – Ulla Preeden (TÜGI)
11.00 – 11.30 Geoloogia ühenduslülina kadunud tsivilisatsiooni, Sfinksi ja Giza püramiidide vahel – Evelin Verš (TÜGI)
11.30 – 12.00 Geoloogia folklooris, folkloor geoloogias – Mall Hiiemäe (EKM ERA)
12.00 – 12.30 Maakunst ja Maa kunst looja ja vaatleja silmade läbi – Marje Mee (EKA)
12.30 – 13.00 Kohvi ja tee saatel meenutused toimunust sõnas ja pildis, lõpusõnad ning vaated tulevikku
13.00 – ..... Koju minek

III geoloogia sügiskool

Geoloogia sügiskooli kööginurgas tärkas taas elu ning köögis on sigimist/sagimist palju.

Alustati kolmanda sügiskooli korraldamisega

IV geoloogia sügiskool