Laupäev, 10. juuli 2010

VI geoloogia sügiskool 2010

Kuues geoloogia sügiskool

Sel aastal toimub VI geoloogia sügiskool
Üritus saab toimuma oktoobris: 08-10.10.2010

Toimumise koht: Roosta puhkekeskus, Läänemaa

Seekordse sügiskooli teemaks on "Globaalsed muutused".
Ootame ettekandeid geoloogiliste teadmiste kasutamise kohta kõikvõimalikes eluvaldkondades ning teiste teaduste rakendamisest geoloogias.


Tähtsad saabuvad daatumid:

Ootame teemade (esialgseid) pealkirju, kes millest tahab kirjutada geoloogia sügiskooli kogumikku ja/või mis teemal tahab ettekannet teha. Tähtaeg 30.august 2010.

Lühiartiklite ja teeside tähtaeg on 13. september 2010
Kui artikli kirjutamine võtab rohkem aega, palun sellest meile kindlasti teada anda (sygiskool@gmail.com), et leida mõlemaid pooli rahuldav lahendus.

Lisaks lühiartiklitele ootame sügiskooli kogumiku kaane kujundamiseks põnevaid fotosid, mis haakuks sügiskooli teemaga, aadressile sygiskool@gmail.com .


Täpsem informatsioon sügiskooli kodulehel
(http://geoloogiasygiskool.blogspot.com/)


Küsimuste ja soovituste korral pöörduge:
1) Artiklid - Liina Laumets (liina.laumets@gmail.com)
2) Kaanefoto - Kadri Sohar (kadri.sohar@ut.ee)
3) Üldküsimused – Evelin Verš (evelin.versh@gi.ee)
või sügiskooli üldaadressil sygiskool@gmail.com

Teie sügiskooli toimkondSügiskooli toimumist ja teadusettekannete sarja "Schola Geologica"
väljaandmist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Teeside nõuded geoloogia sügiskooli kogumikes


Kirjalikud teesid

Sügiskoolis esitamisele tulevad suulised ettekanded antakse välja kogumikuna “Schola Geologica”. Selleks palume saata kirjalikud teesid (lühiartikkel) aadressile sygiskool@gmail.com

IX geoloogia sügiskooli teeside saatmistähtaeg on 4. september 2013.

Nõuded ja soovitused:
Tekst: kirja fondina palume kasutada Times New Roman'i, suurusega 12, lehekülje formaat A5.
Saadetava tekstifaili (*.doc) nimeks palume panna esimese autori perekonnanime ning sisus järgida loogilist artiklite käsikirja osade järjestust: (1) pealkiri; (2) autor(id); (3) autori(te) kontaktandmed (institutsioon, aadress, e-mail); (4) tekst (liigendatud alapeatükkidega); (5) kasutatud kirjandus; (6) jooniste allkirjad.

Pildid ja joonised: palume saata kas *.jpg, *.tiff või *.cdr failidena, resolutsiooniga 300 dpi, maksimaalse laiusega 10 cm ja pikkusega 16 cm. Failid võiksid kanda esimese autori perekonna nime ja joonise numbrit (01, 02 jne).

Pikkus: Teeside kogupikkus ei ole rangelt reglementeeritud. Soovitatav pikkus on 10-15 lk A5 formaadis.  Kogumik ilmub A5 formaadis.

Sügiskooli toimkond

IV geoloogia sügiskool