Teisipäev, 17. november 2009

V geoloogia sügiskooli järelkaja piltide näol

Meenutuseks, et mis toimus Kopra turismitalus:


Kohtumisteni!!!

Sügiskooli toimkond

Teisipäev, 13. oktoober 2009

Registreerumine V geoloogia sügiskooli on lõppenud

Registreerumine geoloogia sügiskooli on selleks 2009 aastaks lõppenud!Sügiskoolini,

Sügiskooli toimkond

Teisipäev, 6. oktoober 2009

V geoloogia sügiskooli kava

AJAKAVA

"Piirideta geoloogia"

Viies geoloogia sügiskool Kopra turismitalus, Tuhalaane külas, Viljandimaal

Reede, 16. oktoober

15:00 buss Tallinnast

16:00 buss Tartust

18:00 Tervituskohv

18:30 Avamine, slideshow eelnevatest sügiskoolidest, tutvustamine

18:45 Sissejuhatus; Geoloogia enne ja pärast Charles Darwinit – Ivar Puura (TÜ)

19:15 Kalafossiilidest – Elga Mark-Kurik (TTÜ)

20:15 Õhtusöök

21:00 Kes me oleme? Kust me tuleme? Kuhu me läheme? – Jaan Kaplinski (ELUS)

21:45 Hüva leili! – Ulla Preeden (TÜ)


Laupäev, 17. oktoober

07:00 Varahommikune jalutuskäik

08:00 Hommikusöök

Materjaliteadusest meditsiinini

09:00 Grafeen - vaid ühe aatomkihi paksune tulevikumaterjal – Harry Alles (TÜ)

09:45 Biomineraalid me ümber ja me sees – Liisa Lang, Ivar Puura (TÜ)

10:15 Geoloogiliste materjalide lahustuvus jälgelementide mõõtmisel – Evelin Verš, Getter Leppik (TTÜ)

10:45 Meditsiiniline geoloogia – Marge Uppin (TÜ)

11:00 Kohvipaus

11:30 Eesti turba kasutamisvõimalused balneoloogias – Mall Orru (TTÜ)

12:00 Veekõrvaldus komplekssetes maardlates – Karin Robam (TTÜ)

12:30 Seismilisus Eesti vaatepunktist – Heidi Soosalu (TTÜ)

13:00 Veesooned Eesti paeses aluspõhjas – Rein Perens (EGK)

13:30 Lõuna

Uurimismeetodid ja keskkonnageoloogia

15:30 Geoloogilise tagapõhja mõju elusloodusele – Ülo Sõstra (TTÜ)

16:00 Nuclear Power and Geologic Disposal of High-level Radioactive Waste – Alan Tkaczyk (TÜ)

16:30 raamatu Rein Einasto "Nähtust ja tehtust" eelesitlus – Rein Einasto

17:00 Kohvipaus

Geoloogia, teadus ja kultuur

17:30 Arheoloogilise objekti geoloogilisi aspekte: muinaslaev Salme muinasrannal – Marge Konsa (TÜ), Jüri Vassiljev, Atko Heinsalu

18:00 Kõnekad paeseinad – Helle Perens (EGK)

18:30 Kuidas valiti Eesti esinduslikumad 25 geotoopi – Krista Täht-Kok (EGK)

19:00 Vaba aeg

20:00 Õhtusöök

21:00 Üllatus


Pühapäev, 18. oktoober

09:00 Hommikusöök

Kivid ja kihid

10:00 Stratigraafia ülesanne – Madis Rubel (TÜ)

10:30 Lünkadest ja pidevusest läbilõigetes – Rein Einasto (TTK)

11:00 Ühest unustusehõlma vajunud evolutsiooniteooriast ning sellest, kuidas Eestist tõendusmaterjali otsiti – Oive Tinn (TÜ)

11:30 GPlates - mandrid liiguvad – Ulla Preeden (TÜ)

12:00 Kojusõit

Neljapäev, 3. september 2009

Registreeru geoloogia V sügiskooli

Armas geoloogia huviline.

Registreerumine 16...18 oktoober 2009 toimuvale V geoloogia sügiskoolile on alanud.

Registreerumiseks kliki
siia


Osavõtutasu 100 EEK palume kanda ELUS arvelduskontole:

Asutus: Eesti Looduseuurijate Selts - NB! LoodusEuurijate (e-d mitte unustada!)
Arve: 10102000244000 (SEB pank)
Selgitus: 5. geoloogia sügiskool - ja oma nimi

Sügiskooli toimkond

Teisipäev, 28. juuli 2009

Teeside nõuded V geoloogia sügiskooli kogumikus

Kirjalikud teesid

Sügiskoolis esitamisele tulevad suulised ettekanded antakse välja kogumikuna “Schola Geologica V”. Selleks palume saata kirjalikud teesid (lühiartikkel) aadressile leeliamon@gmail.com 15. septembriks 2009.

Nõuded ja soovitused:
Tekst: kirja fondina soovitame kasutada Times New Roman'i, suurusega 12. Saadetava teksti faili (*.doc) nimeks palume panna esimese autori perekonnanime ning sisus järgida loogilist artiklite käsikirja osade järjestust:
(1) pealkiri; (2) autor(id); (3) autori(te) kontaktandmed (institutsioon, aadress, e-mail); (4) tekst (liigendatud alapeatükkidega); (5) kasutatud kirjandus; (6) jooniste allkirjad.

Pildid ja joonised: soovitame saata kas *.jpg, *.tiff või *.cdr failidena, resolutsiooniga 300 dpi, maksimaalse laiusega 10 cm ja pikkusega 16 cm. Failid võiksid kanda esimese autori perekonna nime ja joonise numbrit (01, 02 jne).

Pikkus: Teeside kogupikkus ei ole rangelt reglementeeritud. Soovitatav pikkus on 3-5 lk (A4). Pikemaid kui 5-10 lehekülge (sh joonised, tabelid jm) mahub ära vaid paar.
Kogumik ilmub A5 formaadis.

Sügiskooli toimkond

Laupäev, 25. juuli 2009

Viies geoloogia sügiskool

Sel aastal toimub geoloogia sügiskooli juubeliüritus: V geoloogia sügiskool
Üritus saab toimuma oktoobris: 16-18.10.2009

Toimumise koht: Kopra turismitalu, Viljandimaa

Seekordse sügiskooli teemaks on "Piirideta geoloogia".
Ootame ettekandeid geoloogiliste teadmiste kasutamise kohta kõikvõimalikes
eluvaldkondades ning teiste teaduste rakendamisest geoloogias.


Tähtsad saabuvad daatumid:

Ootame teemade (esialgseid) pealkirju, kes millest tahab
kirjutada geoloogia sügiskooli kogumikku ja/või mis teemal tahab
ettekannet teha.

Artiklite tähtaeg on 15 september 2009

Lisaks lühiartiklitele ootame sügiskooli kogumiku kaane kujundamiseks
põnevaid fotosid, mis haakuks sügiskooli teemaga.


Täpsem informatsioon sügiskooli kodulehel
(http://geoloogiasygiskool.blogspot.com/)


Küsimuste ja soovituste korral pöörduge:

1) Artiklid - Leeli Amon (leeliamon@gmail.com)
2) Kaanefoto - Kadri Sohar (kadri.sohar@ut.ee)
3) Üldküsimused - Liina Laumets (liina.laumets@gmail.com)


Teie sügiskooli toimkondSügiskooli toimumist ja teadusettekannete sarja "Schola Geologica"
väljaandmist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

IV geoloogia sügiskool