Kolmapäev, 1. august 2007

Meenutusi eelnevatest sügiskoolidest

Kelle huvi uurida ajalugu, et millistel teemadel juba geoloogia sügiskoolis vesteldud, siis klikake järgnevaid linke.

I geoloogia sügiskool

II geoloogia sügiskool

Teine geoloogia sügiskool

TEINE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"VASARAGA TÄHTEDE POOLE"
20.-22. oktoober 2006
Pärnumaal, Reiu puhkekeskuses

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt georadari tööpõhimõtetega, lähiümbruse pinnakatte geoloogia ja geoloogiliste protsesside toimega.
Geoloogia õppimine ja õpetamine:
· erinev geoloogiline haridus Eesti kõrgkoolides ja maateadus põhikoolis
· eesti keele teaduskeel ja teised visuaal-verbaalsed vahendid aine edasiandmisel
· juhendaja ja juhendatava mured ja rõõmud
· tudengite ootused, õppejõudude lootused
· õppimine välismaal – miks ja kuidas?
· välistudeng Eestis ja Eesti tudeng välismaal
Geoloogiliste teadmiste rakendamise võimalused:
· töö riigi- ja erasektoris
· eneseteostus akadeemilises maailmas
· kus on geolooge üle ja kus on puudu? – katmata alad ja ülerahvastatus
· geoloogi töö välismaal ja järeldoktori staatus
· käimasolevate teadusteemade ja projektide tutvustamine
· teiste teaduste vajadus geoloogile ja geoloogiliste teadmiste vajadus teistele erialadele.
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma nii töötavad kui õppivad geoloogid ja geoloogia-huvilised tudengid, õppejõud, ametnikud, spetsialistid jne erinevatest õppe- ja riigiasutustest ning erasektorist.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
II Geoloogia sügiskool, 2006

Reede, 20. oktoober
15.00 Väljumine Tartust TÜ BG teaduskonna hoone eest
15.30 Väljumine Tallinnast TTÜ peamaja eest
17.00-18.00 Saabumine ja majutus
18.00-18.10 Sügiskooli avamine
18.10-19.40 Teadusteemade ja projektide tutvustamine I
18.10-18.30 Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
18.30-18.50 Maakoore koostise ja dünaamika uuringud TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
18.50-19.10 Pinnakatte- ja rakendusgeoloogia uuringud Tartu Ülikoolis – Volli Kalm (TÜ GI)
19.10-20.10 Õhtusöök
20.10-21.30 Filmiõhtu kommentaaridega
21.30-.... Saun

Laupäev, 21. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-13.00 I sessioon: Geoloogia õppimine ja õpetamine
09.00-09.20 Geoloogiaharidusega noorte rakendusvõimalustest TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
09.20-09.40 Mõtteid Eesti geoloogide rahvuslikest ülesannetest ja rahvusvahelistest kohustustest – Rein Einasto (TTKK)
09.40-10.00 Geoloogide doktorantuuriaeg – mured ja rõõmud – Kadri Sohar ja Kadri Haamer (TÜ GI)
10.00-10.20 Eneseteostus akadeemilises maailmas – Olev Vinn (TÜ GI)
10.40-11.00 Ostrakoodid, katedraal ja palmid – Oive Tinn (TÜ GI)
11.00-11.20 Jalasirutus (kohvi ja tee)
11.20-11.40 Geoloogia doktoriõpe aaastatel 1991-2006 – Väino Puura ja Ulla Preeden (TÜ GI; TÜ õppeosakond)
11.40-12.00 Mäenduse ja geoloogia teadusklubi tegemised – Veiko Karu (TTÜ MI, TalveAkadeemia MTÜ)
12.00-12.20 Huvitavaid meetodeid geoloogia ja botaanika piirimailt – Leeli Amon (TÜ GI)
12.20-12.40 Mäendus, geoloogia ja lõhed - mis on neil ühist? – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
12.40-13.00 Tudengite keskkonnateemaline koostööprojekt "TalveAkadeemia" - Veiko Karu ja Aivar Hannolainen (TTü MI, TalveAkadeemia MTÜ)
13.00-14.00 Lõunasöök
14.00-15.30 Radari tundma õppimine ja demonstratsioon (30 minutit loengut ja siis välja) – Karl Orviku, Argo Jõeleht (Merin AS; TÜGI)
15.40-19.20 Geoloogiliste teadmiste rakendamine ja teadusteemade tutvustamine
15.40-16.00 Millega tegelevad ehitusgeoloogid – Peeter Talviste (IPT Projektijuhtimine OÜ)
16.00-16.20 Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine Eestis – Marina Hiiob (Keskkonnaministeerium)
16.20-16.40 Geoloogilise hariduse rakendamine erafirmades – Marko Kohv; Urmas Uri (Kobras AS, TÜ GI)
16.40-17.00 Geoloogina töö välismaal – Reedik Kuldkepp (TTÜ GI)
17.00-17.20 Viimased aastakümned Eesti randade kaitsel – Kaarel Orviku (Merin AS)
17.20-17.40 pealkiri täpsustamisel – Väino Puura (TÜ GI, TÜ õppeosakond)
17.40-18.00 Jalasirutus (kohvi ja tee)
18.00-18.20 pealkiri täpsustamisel – Andres Marandi (TÜ TI)
18.20-18.40 Õietolmust XXI sajandil – Anneli Poska, Siim Veski (TTÜ GI, TÜ GI)
18.40-19.00 Järve setetes leiduv õietolm ja tema kasutusvõimalused paleo-ökoloogilisteks rekonstruksioonideks – Mihkel Kangur (TLÜ ÖI)
19.00-20.00 Õhtusöök
20.00-... Saun

Pühapäev, 22. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-11.00 Ekskursioon kohalikel radadel – Tiit Hang (TÜ GI)
11.00-12.20 Teadusteemade sessioon jätkub
11.00-11.20 pealkiri täpsustamisel – Ivar Puura (TÜ GI)
11.20-11.40 Balti kilbil toimunud Neoproterosoilised ja Paleosoilised geodünaamilised sündmused loodusliku jääkmagnetiseerituse tekke ja vanuse alusel – Ulla Preeden ja Jüri Plado (TÜ GI; Maa-amet)
11.40-12.00 pealkiri täpsustamisel – Tõnu Meidla, Oive Tinn, Leho Ainsaar (TÜ GI)
12.00-12.20 pealkiri täpsustamisel – Kadri Haamer (TÜ GI)
12.20-12.40 Kokkuvõte ja meenutused
13.15-... Kojusõit Tartu ja Tallinna

Esimene geoloogia sügiskool

ESIMENE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"TEADUS GEOLOOGIAS"
28.-30. oktoober 2005
Võrumaa, Ala-Kiidi turismitalu

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt masin- ja käsipuurimise agregaatide ja tööprotsessiga.
Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia:
· mis on teadus, kust tuleb teadmine, mis hetkest muutub teadmine üldlevinud põhitõeks, millal saab temast filosoofia
· teaduseetika – hea ja halb teadus
· teooria versus rakendus
· piirid teaduse ja pseudoteaduse vahel
Aeg ja aja kulg läbi aegade:
· geoloogia ("Maa aja lugu") ja tema piiriteaduste teke, areng ja tulevikuväljavaated
· ajalised ühikud ja aja kulg geoloogias võrreldes teiste teadusharudega
· ajas korduvad perioodilised sündmused
· pöörduvad ja pöördumatud protsessid
Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia:
· rahvapärimused ja müüdid geoloogiliste vormide või sündmuste ümber
· kogemus, teadmised ja tegelikkus
· geoloogiliste materjalide ja organismide kasutamisest kunstis ja arhitektuuris
· looduse poolt tekitatud kunstilised vormid ja kujundid
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma tudengid (põhi- ja kraadiõppurid), õppejõud, teadurid, professorid jt.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
I Geoloogia sügiskool, 2005

Reede 28.oktoober
16.00 – 17.00 Saabumine ja majutus
17.00 – 17.15 Teeme otsad lahti
17.15 – 19.30 "Geoloogilise" filmi vaatamine ("The Core" US'02)
19.30 – 21.00 Arutelu geoloogia jt. teaduste tõepärasest kujutamisest kinolinal (filmis nähtut kommenteerib petroloog, tektoonik-mineraloog J. Kirs)
21.00 – ..... Vabad arutelud õlle, praevorsti ja salati seltsis

Laupäev 29.oktoober
08.00 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 I sessioon: Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia
09.00 – 09.30 Maa tektoonikast läbi aegade – Juho Kirs (TÜGI)
09.30 – 10.00 Mis on Kvaternaar? – Volli Kalm (TÜGI)
10.00 – 10.30 FSM ja ID – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
10.30 – 11.00 Hingetõmbe- ja jalasirutuspaus (kohvi-tee jm. sinna juurde käiv)
11.00 – 13.00 II sessioon: Visioonid ja tegelikkus
11.00 – 11.30 Teadusharidus enne, nüüd ja homme – Väino Puura (TÜGI, TÜ õppeosakond)
11.30 – 12.00 BG üliõpilaskonna soolise koosseisu arengud 1993–2005 – Leho Ainsaar (TÜGI)
12.00 – 12.30 Maa-ameti tegevus geoloogiliste tööde tellijana ning informatsiooni säilitajana – Jüri Plado (TÜGI, Maa-amet)
12.30 – 13.00 Postglatsiaalsed liikumised Põhja-Euroopas ja geodeetilised võrgud Eestis – Tõnis Oja (TTÜFI)
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.30 Geoloogiline käsi- ja masinpuurimise sessioon ümbritseva minevikusündmus­tega tutvumiseks (Kahrila järve ümbrus)
16.30 – 17.00 Soe tee ja kohvi külma peletamiseks
17.00 – 19.30 IV sessioon: Aeg ja aja kulg läbi aegade
17.00 – 17.30 Miljonid aastad – oi, see oli nii ammu! – Ethel Uibopuu (TÜGI, PRIA)
17.30 – 18.00 Ajast arheoloogias – Aivar Kriiska (TÜAJ)
18.00 – 18.30 Aeg ja aja kirjeldus kirjanduses – Mari-Liis Tammiste (TÜFI)
18.30 – 19.00 4 mõõdet – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
19.00 – 19.30 Aja probleeme geoloogias – Ivar Puura (TÜGI)
20.00 – 21.00 Õhtusöök
21.00 – ..... (Populaar-)teaduslike lühifilmide programm
Laupäevaõhtune saun kitarri- ja lauluhelide saatel

Pühapäev 30.oktoober
(07.00)– 09.30 Varahommikune kaardiga jalutuskäik/jooks sügiseses metsas
09.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 12.30 V sessioon: Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia
10.00 – 10.30 Devoni koopad ja nendega seotud müüdid – Anne Kleesment (TTÜ GI)
10.30 – 11.00 Meteoriidikraatritega seotud müüdid Eestis ja mujal – Ulla Preeden (TÜGI)
11.00 – 11.30 Geoloogia ühenduslülina kadunud tsivilisatsiooni, Sfinksi ja Giza püramiidide vahel – Evelin Verš (TÜGI)
11.30 – 12.00 Geoloogia folklooris, folkloor geoloogias – Mall Hiiemäe (EKM ERA)
12.00 – 12.30 Maakunst ja Maa kunst looja ja vaatleja silmade läbi – Marje Mee (EKA)
12.30 – 13.00 Kohvi ja tee saatel meenutused toimunust sõnas ja pildis, lõpusõnad ning vaated tulevikku
13.00 – ..... Koju minek

III geoloogia sügiskool

Geoloogia sügiskooli kööginurgas tärkas taas elu ning köögis on sigimist/sagimist palju.

Alustati kolmanda sügiskooli korraldamisega

IV geoloogia sügiskool