Laupäev, 16. aprill 2011

VI geoloogia sügiskooli korraldustoimkond

Liina Laumets – Liina.Laumets@gmail.com; tel. 56715883 üldküsimused, kommunikatsioon, majutus, toitlustus (TÜ doktorant geoloogia osakond, Kvaternaarigeoloogia)

Liisa Lang – liisa.lang@gmail.com; esinejad, kommunikatsioon, kogumiku toimetamine (TÜ geoloogia osakond, doktorant, paleontoloogia)

Karin Truuver – tel. 53643024; esinejad, Tartu transport (TÜ geoloogia osakond, doktorant, paleontoloogia)

Dr. Evelin Versh – evelin.versh@gi.ee; tel. 6203034 või 56213511 esinejad, kogumiku toimetamine (TTÜ Geoloogia Instituut)

Dr. Kadri Sohar – kadri.sohar@ut.ee; kogumiku kaanekujundus, üldküsimused (TÜ, geoloogia osakond, teadur, paleontoloogia)

Dr. Ulla Preeden – ulla.preeden@ut.ee; artiklite retsenseerimine (TÜ geoloogia osakond, teadur, geofüüsika)

Alina Tsugai – alina_ts@ut.ee, esinejad, kommunikatsioon (TÜ geoloogia osakond, doktorant, geofüüsika)

Maile Polikarpus – mailep@ut.ee; registreerumine (TÜ geoloogia osakond, doktorant, hüdrogeoloogia)

Dr. Ivar Puura - ivar.puura@gamil.com, esinejad, kommunikatsioon (TÜ Loodusmuuseum)

Leeli Amon-Veskimeister – leeli.amon@gi.ee; tel. 6203046 * (TTÜ Geoloogia Instituut, doktorant)

Kairi Ehrlich - kairi.ehrlich@gmail.com; tel. 56693520; Tallinna transport (TTÜ Geoloogia Instituut, doktorant)

Marge Uppin - marge.uppin@ut.ee; esinejad (TÜ geoloogia osakond, doktorant, hüdrogeoloogia)

Veiko Karu – veiko.karu@ttu.ee; kommunikatsioon, meened, koduleht (TTÜ mäeinstituut, doktorant)

IV geoloogia sügiskool