Esmaspäev, 3. september 2007

Info sügiskooli ettekandjatele

Suulised ettekanded

Ettekannete esialgne arvestuslik pikkus on 20-30 minutit (sh küsimused).
Täpsem info septembri lõpus.

Kirjalikud teesid

Sügiskoolis esitamisele tulevad suulised ettekanded antakse välja kogumikuna “Schola Geologica III”. Selleks palume saata kirjalikud teesid (lühiartikkel) aadressile leeli.amon@ut.ee 20. septembriks.

Nõuded ja soovitused:
Tekst: kirja fondina soovitame kasutada kas Arial'i või Times New Roman'i, suurusega 12. Saadetava teksti faili (*.doc) nimeks palume panna esimese autori perekonnanime ning sisus järgida loogilist artiklite käsikirja osade järjestust:
(1) pealkiri; (2) autor(id); (3) autori(te) kontaktandmed (institutsioon, aadress, e-mail); (4) tekst (liigendatud alapeatükkidega); (5) kasutatud kirjandus; (6) jooniste allkirjad.

Pildid ja joonised: soovitame saata kas *.jpg, *.tiff või *.cdr failidena, resolutsiooniga 300 dpi, maksimaalse laiusega 10 cm ja pikkusega 16 cm. Failid võiksid kanda esimese autori perekonna nime ja joonise numbrit (01, 02 jne).

Pikkus: Teeside kogupikkus ei ole rangelt reglementeeritud. Soovitatav pikkus on 3-5 lk (A4). Pikemaid kui 5-10 lehekülge (sh joonised, tabelid jm) mahub ära vaid paar.
Kogumik ilmub A5 formaadis.

Kommentaare ei ole:


IV geoloogia sügiskool