kolmapäev, 1. august 2007

Esimene geoloogia sügiskool

ESIMENE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"TEADUS GEOLOOGIAS"
28.-30. oktoober 2005
Võrumaa, Ala-Kiidi turismitalu

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt masin- ja käsipuurimise agregaatide ja tööprotsessiga.
Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia:
· mis on teadus, kust tuleb teadmine, mis hetkest muutub teadmine üldlevinud põhitõeks, millal saab temast filosoofia
· teaduseetika – hea ja halb teadus
· teooria versus rakendus
· piirid teaduse ja pseudoteaduse vahel
Aeg ja aja kulg läbi aegade:
· geoloogia ("Maa aja lugu") ja tema piiriteaduste teke, areng ja tulevikuväljavaated
· ajalised ühikud ja aja kulg geoloogias võrreldes teiste teadusharudega
· ajas korduvad perioodilised sündmused
· pöörduvad ja pöördumatud protsessid
Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia:
· rahvapärimused ja müüdid geoloogiliste vormide või sündmuste ümber
· kogemus, teadmised ja tegelikkus
· geoloogiliste materjalide ja organismide kasutamisest kunstis ja arhitektuuris
· looduse poolt tekitatud kunstilised vormid ja kujundid
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma tudengid (põhi- ja kraadiõppurid), õppejõud, teadurid, professorid jt.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
I Geoloogia sügiskool, 2005

Reede 28.oktoober
16.00 – 17.00 Saabumine ja majutus
17.00 – 17.15 Teeme otsad lahti
17.15 – 19.30 "Geoloogilise" filmi vaatamine ("The Core" US'02)
19.30 – 21.00 Arutelu geoloogia jt. teaduste tõepärasest kujutamisest kinolinal (filmis nähtut kommenteerib petroloog, tektoonik-mineraloog J. Kirs)
21.00 – ..... Vabad arutelud õlle, praevorsti ja salati seltsis

Laupäev 29.oktoober
08.00 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 I sessioon: Tõsiteadus ("hard science") ja filosoofia
09.00 – 09.30 Maa tektoonikast läbi aegade – Juho Kirs (TÜGI)
09.30 – 10.00 Mis on Kvaternaar? – Volli Kalm (TÜGI)
10.00 – 10.30 FSM ja ID – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
10.30 – 11.00 Hingetõmbe- ja jalasirutuspaus (kohvi-tee jm. sinna juurde käiv)
11.00 – 13.00 II sessioon: Visioonid ja tegelikkus
11.00 – 11.30 Teadusharidus enne, nüüd ja homme – Väino Puura (TÜGI, TÜ õppeosakond)
11.30 – 12.00 BG üliõpilaskonna soolise koosseisu arengud 1993–2005 – Leho Ainsaar (TÜGI)
12.00 – 12.30 Maa-ameti tegevus geoloogiliste tööde tellijana ning informatsiooni säilitajana – Jüri Plado (TÜGI, Maa-amet)
12.30 – 13.00 Postglatsiaalsed liikumised Põhja-Euroopas ja geodeetilised võrgud Eestis – Tõnis Oja (TTÜFI)
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.30 Geoloogiline käsi- ja masinpuurimise sessioon ümbritseva minevikusündmus­tega tutvumiseks (Kahrila järve ümbrus)
16.30 – 17.00 Soe tee ja kohvi külma peletamiseks
17.00 – 19.30 IV sessioon: Aeg ja aja kulg läbi aegade
17.00 – 17.30 Miljonid aastad – oi, see oli nii ammu! – Ethel Uibopuu (TÜGI, PRIA)
17.30 – 18.00 Ajast arheoloogias – Aivar Kriiska (TÜAJ)
18.00 – 18.30 Aeg ja aja kirjeldus kirjanduses – Mari-Liis Tammiste (TÜFI)
18.30 – 19.00 4 mõõdet – Rutt Hints (TÜGI, Eesti Loodusmuuseum)
19.00 – 19.30 Aja probleeme geoloogias – Ivar Puura (TÜGI)
20.00 – 21.00 Õhtusöök
21.00 – ..... (Populaar-)teaduslike lühifilmide programm
Laupäevaõhtune saun kitarri- ja lauluhelide saatel

Pühapäev 30.oktoober
(07.00)– 09.30 Varahommikune kaardiga jalutuskäik/jooks sügiseses metsas
09.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 12.30 V sessioon: Müüdid, folkloor, kunst ja geoloogia
10.00 – 10.30 Devoni koopad ja nendega seotud müüdid – Anne Kleesment (TTÜ GI)
10.30 – 11.00 Meteoriidikraatritega seotud müüdid Eestis ja mujal – Ulla Preeden (TÜGI)
11.00 – 11.30 Geoloogia ühenduslülina kadunud tsivilisatsiooni, Sfinksi ja Giza püramiidide vahel – Evelin Verš (TÜGI)
11.30 – 12.00 Geoloogia folklooris, folkloor geoloogias – Mall Hiiemäe (EKM ERA)
12.00 – 12.30 Maakunst ja Maa kunst looja ja vaatleja silmade läbi – Marje Mee (EKA)
12.30 – 13.00 Kohvi ja tee saatel meenutused toimunust sõnas ja pildis, lõpusõnad ning vaated tulevikku
13.00 – ..... Koju minek

Kommentaare ei ole:


IV geoloogia sügiskool