kolmapäev, 1. august 2007

Teine geoloogia sügiskool

TEINE GEOLOOGIA SÜGISKOOL
"VASARAGA TÄHTEDE POOLE"
20.-22. oktoober 2006
Pärnumaal, Reiu puhkekeskuses

Arutleti järgmistel teemadel ning tutvuti lähemalt georadari tööpõhimõtetega, lähiümbruse pinnakatte geoloogia ja geoloogiliste protsesside toimega.
Geoloogia õppimine ja õpetamine:
· erinev geoloogiline haridus Eesti kõrgkoolides ja maateadus põhikoolis
· eesti keele teaduskeel ja teised visuaal-verbaalsed vahendid aine edasiandmisel
· juhendaja ja juhendatava mured ja rõõmud
· tudengite ootused, õppejõudude lootused
· õppimine välismaal – miks ja kuidas?
· välistudeng Eestis ja Eesti tudeng välismaal
Geoloogiliste teadmiste rakendamise võimalused:
· töö riigi- ja erasektoris
· eneseteostus akadeemilises maailmas
· kus on geolooge üle ja kus on puudu? – katmata alad ja ülerahvastatus
· geoloogi töö välismaal ja järeldoktori staatus
· käimasolevate teadusteemade ja projektide tutvustamine
· teiste teaduste vajadus geoloogile ja geoloogiliste teadmiste vajadus teistele erialadele.
Sügiskoolist olid oodatud osa võtma nii töötavad kui õppivad geoloogid ja geoloogia-huvilised tudengid, õppejõud, ametnikud, spetsialistid jne erinevatest õppe- ja riigiasutustest ning erasektorist.

Kogumik on saadaval Eesti Looduseuurijate Seltsis, või kontakteerudes Evelin Verš’iga TTÜ Geoloogia Instituudist, Kadri Sohar’i või Leeli Amon’iga TÜ-st.


AJAKAVA
II Geoloogia sügiskool, 2006

Reede, 20. oktoober
15.00 Väljumine Tartust TÜ BG teaduskonna hoone eest
15.30 Väljumine Tallinnast TTÜ peamaja eest
17.00-18.00 Saabumine ja majutus
18.00-18.10 Sügiskooli avamine
18.10-19.40 Teadusteemade ja projektide tutvustamine I
18.10-18.30 Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
18.30-18.50 Maakoore koostise ja dünaamika uuringud TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
18.50-19.10 Pinnakatte- ja rakendusgeoloogia uuringud Tartu Ülikoolis – Volli Kalm (TÜ GI)
19.10-20.10 Õhtusöök
20.10-21.30 Filmiõhtu kommentaaridega
21.30-.... Saun

Laupäev, 21. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-13.00 I sessioon: Geoloogia õppimine ja õpetamine
09.00-09.20 Geoloogiaharidusega noorte rakendusvõimalustest TTÜ Geoloogia Instituudis – Alvar Soesoo (TTÜ GI)
09.20-09.40 Mõtteid Eesti geoloogide rahvuslikest ülesannetest ja rahvusvahelistest kohustustest – Rein Einasto (TTKK)
09.40-10.00 Geoloogide doktorantuuriaeg – mured ja rõõmud – Kadri Sohar ja Kadri Haamer (TÜ GI)
10.00-10.20 Eneseteostus akadeemilises maailmas – Olev Vinn (TÜ GI)
10.40-11.00 Ostrakoodid, katedraal ja palmid – Oive Tinn (TÜ GI)
11.00-11.20 Jalasirutus (kohvi ja tee)
11.20-11.40 Geoloogia doktoriõpe aaastatel 1991-2006 – Väino Puura ja Ulla Preeden (TÜ GI; TÜ õppeosakond)
11.40-12.00 Mäenduse ja geoloogia teadusklubi tegemised – Veiko Karu (TTÜ MI, TalveAkadeemia MTÜ)
12.00-12.20 Huvitavaid meetodeid geoloogia ja botaanika piirimailt – Leeli Amon (TÜ GI)
12.20-12.40 Mäendus, geoloogia ja lõhed - mis on neil ühist? – Jüri-Rivaldo Pastarus (TTÜ MI)
12.40-13.00 Tudengite keskkonnateemaline koostööprojekt "TalveAkadeemia" - Veiko Karu ja Aivar Hannolainen (TTü MI, TalveAkadeemia MTÜ)
13.00-14.00 Lõunasöök
14.00-15.30 Radari tundma õppimine ja demonstratsioon (30 minutit loengut ja siis välja) – Karl Orviku, Argo Jõeleht (Merin AS; TÜGI)
15.40-19.20 Geoloogiliste teadmiste rakendamine ja teadusteemade tutvustamine
15.40-16.00 Millega tegelevad ehitusgeoloogid – Peeter Talviste (IPT Projektijuhtimine OÜ)
16.00-16.20 Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine Eestis – Marina Hiiob (Keskkonnaministeerium)
16.20-16.40 Geoloogilise hariduse rakendamine erafirmades – Marko Kohv; Urmas Uri (Kobras AS, TÜ GI)
16.40-17.00 Geoloogina töö välismaal – Reedik Kuldkepp (TTÜ GI)
17.00-17.20 Viimased aastakümned Eesti randade kaitsel – Kaarel Orviku (Merin AS)
17.20-17.40 pealkiri täpsustamisel – Väino Puura (TÜ GI, TÜ õppeosakond)
17.40-18.00 Jalasirutus (kohvi ja tee)
18.00-18.20 pealkiri täpsustamisel – Andres Marandi (TÜ TI)
18.20-18.40 Õietolmust XXI sajandil – Anneli Poska, Siim Veski (TTÜ GI, TÜ GI)
18.40-19.00 Järve setetes leiduv õietolm ja tema kasutusvõimalused paleo-ökoloogilisteks rekonstruksioonideks – Mihkel Kangur (TLÜ ÖI)
19.00-20.00 Õhtusöök
20.00-... Saun

Pühapäev, 22. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök
09.00-11.00 Ekskursioon kohalikel radadel – Tiit Hang (TÜ GI)
11.00-12.20 Teadusteemade sessioon jätkub
11.00-11.20 pealkiri täpsustamisel – Ivar Puura (TÜ GI)
11.20-11.40 Balti kilbil toimunud Neoproterosoilised ja Paleosoilised geodünaamilised sündmused loodusliku jääkmagnetiseerituse tekke ja vanuse alusel – Ulla Preeden ja Jüri Plado (TÜ GI; Maa-amet)
11.40-12.00 pealkiri täpsustamisel – Tõnu Meidla, Oive Tinn, Leho Ainsaar (TÜ GI)
12.00-12.20 pealkiri täpsustamisel – Kadri Haamer (TÜ GI)
12.20-12.40 Kokkuvõte ja meenutused
13.15-... Kojusõit Tartu ja Tallinna

Kommentaare ei ole:


IV geoloogia sügiskool